Entra si ya estás registrado/a


Ofertas

Inscribirse en la oferta

Datos generales

2023/00084

Técnico superior en Transporte e Loxistica

Búscase persoa que realice a xestión documental inherente ao transporte de mercancías, como pode ser a alta de viaxes na plataforma, recepción de documentación , comunicación cos condutores e clientes. Implantacíon APP de xestión documental,..

Preferentemente co CS en Transporte e loxistica ou experiencia no sector 

Xornada completa.

Horario partido

Contrato eventual por circunstancias de la producción

1

Municipio: Mos, Provincia: Pontevedra

Completa
Turnos: Turno partido

Segundo convenio

Inscribirse en la oferta